Rond 1935 speelde de naam Bevort een rol in het gezin van mijn ouders. Ik zal de familierelatie meteen maar in een schema weergeven. Daarin zijn alleen namen opgenomen die in dit verhaal een rol spelen. Johanna Albers heette bij ons "tante Anna". Mijn eigen naam, Paul, is vermeld om duidelijk te maken in welke mate ik zelf bij de naam Bevort betrokken ben.

De relatie met de familie Bevort

Lambertus verloor al heel jong zijn vader. Ik herinner me hoe hij altijd met veel respect praatte over "oom Bernard". Die had hem ook schaken geleerd. Misschien was oom Bernard een beetje een tweede vader voor hem.Johanna Bevort
Oom Bernard stierf op 45-jarige leeftijd en tante Anna vestigde zich daarna in Nijmegen. Zoon Frans vertrok naar Denemarken. Reinier volgde een priesteropleiding in Baarlo bij Venlo. En Piet was nog in Nijmegen.
Mijn vader, Lambertus, beschikte in 1935 al over een auto, vanwege zijn werk. Menig keer haalde hij tante Anna op om bij ons in Hees, aan de rand van Nijmegen, de zondagmiddag door te brengen. Zoon Piet kwam soms mee. Met hem voetbalden we op het plein voor ons huis.
Een paar keer bracht mijn vader tante Anna en Piet naar Baarlo om haar zoon Reinier daar te bezoeken. Enkele foto's in het fotoalbum van mijn ouders getuigen daar nog van.
Tante Anna woonde in Nijmegen in de Fagelstraat op nummer 64. Op de buitendeur stond een naambordje: "Wed. Bevort". Mijn broer Martien en ik hebben een keer, als jonge jongens, in de zomervakantie een week bij tante Anna in de Fagelstraat gelogeerd. Zij had een Duits-sprekend dienstmeisje, dat Johanna heette.

 

Kort geleden kwam de naam Bevort weer in mijn gedachten. Zonder een aanwijsbare reden. Misschien ga je, als je 86 bent, toch weer terugdenken aan gebeurtenissen uit je jeugd. En bij de naam Bevort rezen bij mij toen twee vragen.

  • De naam Bevort is toch wel apart. Soms wordt hij geschreven als Bévort (met een accent op de e) en soms wordt hij uitgesproken met de klemtoon op de tweede lettergreep. Dan klinkt het toch wel echt Frans. Waar komt die naam Bevort vandaan?
  • Frans Bevort, die naar Denemarken ging, trouwde met Enny Bevort. Waren zij familie van elkaar? Je zou denken: dat moet toch wel. Hoe zit dat?


Mijn nieuwgierigheid was geprikkeld en ik wilde proberen de twee vragen beantwoord te krijgen. Ik denk dat het gelukt is.

Paul Eijkhout    Nijmegen, april 2011