Een samenloop van omstandigheden heeft ons er toe gebracht om oude notities over de Blécourt weer eens op te pakken en aan te vullen met genealogische gegevens over personen de Blécourt in Nijmegen.

Buiten Nijmegen is alleen gezocht om een aaneensluitend geheel te krijgen. Naar volledigheid is niet gestreefd. Wel hopen we bereikt te hebben dat dit boekje een antwoord kan geven op een vraag als: “Waar kwam die Nijmeegse de Blécourt vandaan?”.

Paul Eijkhout     Nijmegen, januari 2000