In 1916 verscheen bij H. de Vroede in Utrecht het boek “Bijlagen van de Genealogie der familie de Blécourt, verzameld door Mr. A.S. de Blécourt (niet in den handel)”. In een begeleidend schrijven, gedateerd november 1916, zegt de schrijver dat het gaat om “Bijlagen bij de later te verschijnen Genealogie”. En verder: “Het supplement op deze bijlagen, gelijk de genealogie zelf, zal u later bereiken”.

Het was 1930, toen de schrijver zijn woord gestand deed. In dat jaar verschenen namelijk bij H.D. Tjeenk Willink en Zoon te Haarlem twee boeken:

  • Supplement op de Bijlagen van de Genealogie der familie de Blécourt, verzameld door Mr. A.S. de Blécourt (niet in den handel);
  • Genealogie der familie de Blécourt door Mr. A.S. de Blécourt (niet in den handel).


In de Bijlagen en het Supplement daarop heeft de schrijver alle documenten opgesomd en veelal afgedrukt, die hij over “de Blécourt” heeft gevonden. En dat zijn er vele, zich uitstrekkende vanaf ongeveer 1200 tot 1929. De eigenlijke Genealogie beslaat 35 bladzijden, aangevuld met een aantal overzichtstabellen. In de Genealogie en in de tabellen wordt telkens verwezen naar de Bijlagen. Al met al een bewonderenswaardig werk. De gegevens uit deze Inleiding en de daarop volgende Stamreeks zijn vrijwel geheel daaraan ontleend.

Volgens de titelbladen waren de boeken niet in de handel. Maar het is gebleken dat ze o.a. aanwezig zijn in verscheidene archieven, in enkele universiteitsbibliotheken en in de Provinciale Bibliotheek Friesland. De door ons geraadpleegde exemplaren kwamen uit deze laatste bibliotheek.

De naam “de Blécourt” komt sinds de 13e eeuw voor in en om Cambrai (Kamerijk), een stad in het Noorden van Frankrijk, departement Nord. Niet ver van Cambrai ligt het dorp “Blécourt”; in 1979 had het 273 inwoners. [1] Ongetwijfeld zal de naam “de Blécourt” te danken zijn aan dat dorp Blécourt.

Ook al in de 13e eeuw maakten personen met de naam “de Blécourt” als schepen deel uit van het stadsbestuur van Kamerijk. Verder waren zij kooplui.
Het is niet duidelijk of die oudste “de Blécourt’s” verwant zijn aan de “de Blécourt’s” die het onderwerp van dit verhaal vormen.

Er is niet alleen in het departement Nord maar ook in het departement Haute Marne een dorp met de naam Blécourt. Dat had in 1979 slechts 130 inwoners. Het speelt hier verder geen rol. [1]

In het hierna volgende geven we een stamreeks “de Blécourt”, beginnend in de 16e eeuw. Vanaf dat punt is de verwantschap met de huidige “de Blécourt’s” in Nederland bewijsbaar zeker. Ook is in die stamreeks de overgang naar Noord-Nederland duidelijk aan te geven: van Kamerijk via Antwerpen, Keulen, Duisburg, Breda, Coevorden en Wildervank naar Nijmegen.