We vatten nog kort samen wat er van “de Blécourt in Nijmegen” is geworden.

Bij Tak A was Wilhelmina Nauta, weduwe van Dr. Jan Johannes de Blécourt (A 1), de laatste die nog in Nijmegen woonde. Zij overleed in 1941. Haar kinderen waren toen al lang uit Nijmegen vertrokken.

Bij Tak B lag het zwaartepunt in Arnhem. Sommige Arnhemse Blécourts raakten in Nijmegen verzeild, maar na 1950 verdwenen hun namen geleidelijk uit de adresboeken. De weduwe E. de Blécourt-Eichelsheim (B 4.20) is de enige die in 1999 nog in het telefoonboek van Nijmegen voorkomt. Zij keerde vanuit Arnhem terug naar haar geboortestad.

Van Tak C is al vanaf 1881 niemand meer in Nijmegen woonachtig.

Bij Tak D is Jansje (D 3.5) de laatste de Blécourt in Nijmegen. In het adresboek van 1959 komt zij niet meer voor.


Noten:

 1. René Oizon, Dictionnaire géographique de la France.
  Librairie Larousse, Parijs 1979. Blz. 102.
 2. Dr. A. Rijpperda Wierdsma, De vijfling.
  In: De Gelderlander van 23-1-1976.
 3. V.A.M.M. Uyen, Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten.
  Europese Bibliotheek - Zaltbommel, 1976. Nummers 36, 37 en 38.
 4. Gemeente-archief Nijmegen, cassette 313.
 5. Grote Winkler Prins. Amsterdam - Antwerpen, 1991. Deel 6, blz. 312.
 6. Chris Bos (red.), De wereld wandelt.
  Jubileumboek 1991, blz. 46-47.


De gegevens van vóór 1800 zijn ontleend aan de publicaties van mr. A.S. de Blécourt. Zie de “Inleiding”.
De genealogische gegevens van na 1800 zijn voornamelijk afkomstig uit de Rijksarchieven in Drenthe, Overijssel en Gelderland; en uit het Gemeente-archief van Nijmegen.


Nagekomen inlichtingen
In Gens Nostra van 1992 (jaargang 47, blz. 512-513) heeft de heer H.P. de Roos enkele aanvullingen en verbeteringen gegeven over Wilhelmus de Blécourt, die we bespraken op bladzijde 5. Zo blijkt dat deze Wilhelmus aan de universiteit van Groningen promoveerde in 1783, en niet in 1779 zoals A.S. de Blécourt aangaf in zijn boek uit 1930. Ook is het testament van Wilhelmus vermeld.

De heer de Roos wekt in zijn artikel de indruk dat er gewerkt wordt aan een Blécourt-tak, waarvan A.S. de Blécourt vond dat die te omvangrijk is om er aan te beginnen. Tot op heden (januari 2000) is een publicatie echter nog niet verschenen.

In een gesprek met een lid van de familie de Blécourt is gebleken dat een ruim opgezette Blécourt-genealogie binnen niet al te lange tijd zal verschijnen.