1. Arnould de Blécourt was in 1555 schepen in Kamerijk (Cambrai). Hij was verder koopman, vermoedelijk in linnen. Hij was gehuwd met Maria Laoust en overleed omstreeks 1575.

 2. Louis de Blécourt, zoon van Arnould de Blécourt en van Maria Laoust Hij werd geboren in Cambrai en overleed omstreeks 1597.
  Hij huwde met Anne le Carlier, vestigde zich in Antwerpen en kreeg bij haar vier kinderen. Anne overleed omstreeks 1565 en Louis hertrouwde in Antwerpen met Marie N.N., afkomstig uit Valenciennes of uit Cambrai. Ook uit dit huwelijk kwamen vier kinderen voort.

  Omstreeks 1568 verliet Louis met zijn gezin Antwerpen en vestigde hij zich in Keulen. Zoals uit latere stukken blijkt, gebeurde dat omwille van het geloof. Louis was namelijk, net als zijn schoonouders le Carlier, de Calvinistische leer toegedaan. En juist in 1568 kwam Alva naar de Nederlanden, die daar de onderdrukking van die nieuwe leer verhevigde.

  Voor een goed begrip merken we op dat Cambrai (Kamerijk) in die tijd tot de Nederlanden behoorde. Pas honderd jaar later, in 1677 onder Lodewijk XIV, kwam het definitief bij Frankrijk.

  Vanuit Keulen onderhield Louis handelsbetrekkingen met zijn vader Arnould in Cambrai. Deze laatste was vermoedelijk Rooms Katholiek gebleven.

 3. Jean de Blécourt was de oudste zoon uit het huwelijk van Louis de Blécourt met Anne le Carlier. Hij overleed in 1626. Omstreeks 1595 was hij linnenkoopman in Keulen.
  Hij huwde in Antwerpen met Sara de Mauregnault.

 4. Andreas de Blécourt was het jongste kind van Jean de Blécourt en Sara de Mauregnault. Hij werd in 1634 burger van Duisburg en was ook weer koopman van beroep. Hij huwde met Gertrude Bartholini en overleed vóór 1674.

 5. Johannes de Blécourt was een zoon van Andreas de Blécourt en Gertrude Bartholini. Hij werd geboren in 1639 te Duisburg en overleed daar in 1689. Na universitaire studies in Duisburg en Leiden werd hij predikant: in 1671 te Meiderich en in 1683 te Duisburg.
  Hij huwde in 1674 te Duisburg met Anna Elisabeth Seemondt, geboren in 1656.

 6. Wilhelmus de Blécourt werd gedoopt in 1685 te Duisburg als jongste zoon van Johannes de Blécourt en van Anna Elisabeth Seemondt. Hij overleed op 2-1-1748 te Breda en werd daar begraven in de Grote Kerk. Hij was in Breda “commies ter recherche van convooien en licenten”.
  Hij huwde op 31-7-1720 te Rotterdam met Louisa Hopman, dochter van Jan Hopman en van Johanna Buis. Gedoopt 22-9-1692 te Dordrecht en overleden 16-12-1776 te Coevorden.

 7. Jan de Blécourt, enige zoon van Wilhelmus de Blécourt en van Louisa Hopman. Gedoopt 11-12-1724 te Breda. Overleden 22-05-1784 te Coevorden. Hij was vanaf 1753 “commies van ‘s Lands Magazijnen” en auditeur militair te Coevorden en in 1772 tevens secretaris van de stad Coevorden.
  Hij huwde op 25-08-1757 te Coevorden met Anna Catarijna Friesendorp, dochter van Johan Friesendorp en van Alijda de Vries. Geboren te Ommen en overleden 02-08-1803 te Ommen.

 8. Johannes de Blécourt, zoon van Jan de Blécourt en van Anna Catarijna Friesendorp. Geboren 09-06-1760 te Coevorden en daar gedoopt op 15-06-1760. Overleden 18-04-1830 te Rolde. Op 01-06-1787 promoveerde hij tot doctor in de rechten aan de Universiteit van Groningen. Hij volgde zijn vader op als “commies van ‘s Lands Magazijnen der Artillerie” te Coevorden. Ook was hij in 1807 schepen van de rechtbank van Coevorden.
  Hij huwde op 20-09-1788 te Groningen met Wobbina Catharina van Troyen, dochter van Gerrit van Troyen en van Magdalena Catherina van Oostbroek. Gedoopt 25-03-1761 te Groningen. Overleden 02-06-1832 te Augustinusga.

 9. Jan de Blécourt, zoon van Johannes de Blécourt en van Wobbina Catharina van Troyen. Gedoopt 01-01-1793 te Coevorden. Overleden 09-02-1863 te Wildervank. Hij was notaris te Wildervank.
  Hij huwde op 07-06-1826 te Zuidbroek met Anna Siberdina Wichers Wildervanck, dochter van Lucas Wichers Wildervanck en van Geertruida Wubbes Fokkens. Geboren 31-10-1806 te Zuidbroek en gedoopt aldaar op 16-11-1806. Overleden 13-07-1887 te Veendam.

  1. Lucas Wildervanck de Blécourt, zoon van Jan de Blécourt en van Anna Siberdina Wichers Wildervanck. Geboren 09-09-1827 te Wildervank. Overleden 08-05-1891 te Appingedam. In 1850 promoveerde hij tot doctor in de rechten aan de universiteit van Groningen. Hij was advocaat te Veendam en daarna notaris te ‘t Zandt en te Appingedam.
   Hij huwde op 08-08-1859 te Slochteren met Wilhelmina Tresling, dochter van Joan Diderik Tresling (notaris te Scharmer) en van Anna Sophia Wichers. Geboren 06-05-1836 te Scharmer. Overleden 10-09-1912 te Groningen.

  2. Wobbina Catharina de Blécourt, dochter van Jan de Blécourt en van Anna Siberdina Wichers Wildervanck. Geboren 13-06-1830 te Wildervanck. Overleden 06-02-1900 te Veendam.
   Zij huwde op 16-07-1857 te Wildervanck met Jacob Harmen Nauta, zoon van Hemmo Heilico Nauta en van Anna Habbina Alberda van Menkema. Geboren 21-06-1823 te Lutjegast. Overleden 10-07-1907 te Westerdiep.
 10.  

 11. Jan Johannes de Blécourt, zoon van Lucas Wildervanck de Blécourt enJJBlecourt2 van Wilhelmina Tresling. Geboren 13-07-1860 te Wildervank. Overleden 19-03-1925 te Laag-Soeren. In 1885 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde aan de universiteit van Groningen. Van 1886 tot aan zijn overlijden in 1925 was hij in Nijmegen gemeente-arts voor de dorpen Hees, Neerbosch en Hatert.
  Hij huwde op 01-12-1886 te Veendam met zijn nicht Wilhelmina Nauta, dochter van Jacob Harmen Nauta en van Wobbina Catharina de Blécourt. Geboren 11-11-1861 te Westerdiep (Veendam). Overleden 4-5-1941 te Nijmegen.