De hierna volgende genealogische overzichten zijn op een wat ingewikkelde manier tot stand gekomen.

Theo P.A. Lambooij, gehuwd met Tekela C. Mulder, heeft niet alleen over Lambooij maar ook over Mulder in Friesland gegevens verzameld. Tot een boekje-Mulder heeft dat echter niet geleid. Zijn gegevens zijn later bij mij terecht gekomen.

In 1989 heb ik op het archief in Leeuwarden de doop-, trouw- en begraafboeken van Dokkum al eens nageplozen. Uit die gegevens, samen met de aantekeningen van Theo Lambooij, kwamen twee families Mulder naar voren: een tak A, waartoe de familie Lambooij-Mulder behoort, en een tak B, die er misschien mee verwant is. Beide genealogieën vinden hun oorsprong in Dokkum.
De oorspronkelijke aantekeningen van Theo Lambooij zijn in de loop van de jaren verloren gegaan.

In de oude notities komen nog meer Mulders voor dan die uit de takken A en B. Die zijn hier evenwel buiten beschouwing gelaten.

Kort geleden was er een aanleiding om nog eens naar de notities over Mulder te kijken. Er ontbraken gegevens en soms was iets niet helemaal duidelijk. Dat bracht mij er toe eens op Internet te kijken. Inderdaad kon ik bij Tresoar (Archief Leeuwarden) en Genlias (landelijke database) heel wat aanvullingen vinden. Helaas staan daar niet alle gegevens vermeld die in de originele aktes voorkomen en sommige punten zijn daardoor niet helemaal zeker.
Wil men meer zekerheid, dan zal men in Leeuwarden de originele stukken moeten gaan raadplegen.

Alle beschikbare gegevens zijn nu verwerkt in de twee genealogieën-Mulder, de genoemde takken A en B. Daarin is een nummering toegepast die de generatie en het nummer binnen die generatie aangeeft. Nummer 3.5 betekent zo: de 3e generatie en daarin de 5e persoon.Paul Eijkhout                                      juli 2011