In de loop van de jaren heb ik me met veel dingen over Hees bezig gehouden.

Het resultaat was soms een boekje dat op grotere of kleinere schaal verspreid werd.
Soms ook betrof het een mondeling verhaal voor belangstellende Hesenaren.

Het leek me wel leuk om die verhalen eens te bundelen en ze dan op internet te zetten,
zodat ze voor iedereen bereikbaar zijn.

De verhalen kunnen gekozen worden uit nevenstaande lijst.

Paul Eijkhout, December 2011