In de vorige hoofdstukken is al meerdere keren gebleken dat er door de bom drie personen omkwamen: H.H. Jansen, H.G. Jansen en A. van Loon. We geven van deze drie mensen wat meer persoonlijke omstandigheden.

Helmer Hermannus Jansen werd op 29 januari 1860 geboren te Nieuwe Schans. Op het moment van overlijden, 22 juli 1942, was hij dus 82 jaar oud.
Hij was gepensioneerd als commies bij de belastingen en accijnzen.
Hij huwde op 5 juli 1890 te Nijmegen met Jacoba Maria Suzanna Veeren. Zij werd geboren op 29 maart 1869 te Huissen en overleed op 16 april 1938 te Hees.
Hun zoon, die door de bom omkwam, was: Helmer Geert Jansen, geboren 10 september 1894 te Schiedam. Bij zijn overlijden, op 22 juli 1942, was hij dus bijna 48 jaar oud. Hij werkte bij de belastingen in de Johan de Witstraat en was ongehuwd.

Vader en zoon Jansen liggen begraven in het "Familiegraf Jansen-Veeren" op de begraafplaats Rustoord aan de Postweg.

Andreas van Loon werd op 24 september 1861 geboren te Wijckel (Friesland). Bij zijn overlijden op 22 juli 1942 was hij dus bijna 82 jaar oud.
Hij huwde op 14 oktober 1898 te Sloten (Friesland) met Sietsche Meinesz, geboren 8 oktober 1861 te Sloten.
Na de gebeurtenissen van 1942 ging zij terug naar Friesland, waar zij op 12 april 1951 te Sneek overleed.

Andreas van Loon en zijn vrouw liggen begraven op de begraafplaats aan de Graafseweg. Wat het eerst opvalt, als men het graf bezoekt, is een vertikaal staande steen met het opschrift "Rustplaats van Freerkje van Loon ..... en van Jacomina Noordenbos Wed. van G. van Loon .....". Dat betreft de zuster en de moeder van Andreas van Loon, die bij hem inwoonden rond de jaren 1890 tot 1900. Schuin tegen deze steen aangeleund staat dan de bescheiden steen van het echtpaar van Loon-Meinesz. Om de tekst te kunnen lezen moesten we met een vinger het vuil tussen de letters uit halen! Freerkje van Loon was onderwijzeres in handwerken aan de school van haar broer Andreas. Zij overleed in 1898, op 33-jarige leeftijd.

Bommen op Hees

Afb. 17. Onderwijzers en leerlingen van de Openbare Lagere School aan de Dorpsstraat, omstreeks 1920.
Helemaal rechts de hoofdonderwijzer Andreas van Loon, slachtoffer van de bom.

Bommen op Hees

Afb. 18: Marietje Leenders, 1946.
Zij ontsnapte aan de puinhoop van het huis Dorpsstraat 126.
Af. 19 Vader en zoon Jansen, die omkwamen door de bom,
en mevr. H.J. Jansen-Hornberg, omstreeks 1938,
in de tuin van het huis Dorpsstraat 118.