Het verhaal "Bommen op Hees" kon alleen ontstaan dankzij een groot aantal mensen, die mij met materiaal en inlichtingen hebben geholpen. Ik ben hun veel dank verschuldigd. Vooral twee personen wil ik noemen. Zij immers waren zo nauw bij de bom betrokken.

 • Mevrouw M.J. van Eenennaam-Leenders (afbeelding 18) maakte de opmerking die mij aanzette tot het onderzoeken en neerschrijven van de gebeurtenissen. Zij vertelde het verhaal van hoofdstuk 3.
 • Mevrouw H.J. Jansen-Hornberg (afbeelding 19) verstrekte gegevens over haar schoonvader en haar zwager, die omkwamen door de bom. Verder stelde zij veel foto's beschikbaar.

 

Maar het merendeel van de gegevens over huizen en personen is uiteraard verstrekt door het Gemeentearchief van Nijmegen. Verscheidene medewerkers daar hebben mij geholpen met hun kennis, met hun adviezen en, niet te vergeten, met sjouwwerk. Dat alles heb ik bijzonder op prijs gesteld. Op het Gemeentearchief raadpleegde ik onder andere:

 • bevolkingsregisters tussen 1900 en 1920
 • kadastrale kaarten en leggers
 • woningkaarten Dorpsstraat Hees
 • adresboeken
 • Secretarie-Archief nr. 6237 en de bijbehorende bouwvergunningen nrs. 4146, 4413, 4418, 4420, 4421
 • Publieke Werken en Volkshuisvesting. Herbouw. Nrs. 1008 t/m 1013
 • Wachtrapport van de Luchtbeschermingsdienst nr. 3 (dec. 1941-sept 1942)
 • Archief Luchtbeschermingsdienst, inv. nrs. 34 en 81
 • Secretarie-Archief, Subagenda 46/23/1940, map 2

 

De foto's zijn afkomstig van:

Mw. M.J. van Eenennaam-Leenders afb. 18
Mw. Tj. Eijkhout-Kootje afb. 1, 16
Ch.P. Hammes afb. 11, 14, 15
J.A. de Hartog afb. 12, 13, 17
Mw. H.J. Jansen-Hornberg afb. 8, 19
R.H. van Otterloo afb. 2
A.W.G. Peters afb. 5

 

Verder gaf de heer A.F. Uijen waardevolle informatie over het functioneren van de Nijmeegse Luchtbeschermingsdienst in de oorlogsjaren.

Tenslotte zijn er ook nog heel wat Hesenaren en oud-Hesenaren geweest, die mij met hun inlichtingen in de goede richting hebben geholpen. Op hen was ik aangewezen voor gegevens die op archieven niet te vinden zijn. Hopelijk beschouwen allen, die hebben meegewerkt, het verhaal "Bommen op Hees" als een geschikte tegenprestatie mijnerzijds.