De hoofdpost van de luchtbeschermingsdienst (LBD) was in 1942 gevestigd in de kelder van het gebouw, dat staat op de hoek van de Fagelstraat en de Fort Kijk in de Potstraat. Er waren verder twee uitkijkposten: één in de toren van de Sint Stevenskerk en één in de uitzichttoren op de Kwakkenberg. Als men in zo'n uitkijkpost iets bijzonders waarnam met betrekking tot overkomende vliegtuigen, dan gaf men dat telefonisch door naar de hoofdpost. Daar noteerde men zo'n melding dan in een Wachtrapport. En waren beide uitkijkposten in staat om van een bepaalde gebeurtenis de richting (in graden) op te geven, dan kon men op de hoofdpost die richtingen uitzetten op een kaart en zo de plaats van een gebeurtenis bepalen.

De Wachtrapporten van de Luchtbeschermingsdienst zijn bewaard gebleven, zodat we nu nog kunnen lezen, wat de uitkijkposten in de Sint Stevenstoren en op de Kwakkenberg, respectievelijk met U.S. en U.K. aangeduid, constateerden in de nacht van 21 op 22 juli 1942. We geven de gebeurtenissen vanaf 22.00 uur.

  22.00 Ordonnans middagdienst rukt in.
  22.07 U.S. meldt cirkelend vliegtuig boven de stad.
  22.45 Dienst en sleutels overgegeven.
  0.55 U.K. meldt vliegtuigen ten Zuiden.
    U.S. meldt vliegtuigen van West naar Oost.
  0.57 U.K. meldt vliegtuigen van West naar Oost  
  1.08 U.K. meldt vliegtuig ten Z. Vermoedelijk nachtjager.
  1.10 U.S. meldt motorgeronk ten Z.
  1.15 U.S. meldt groen seinlicht op 351 graden.
    U.S. meldt vliegtuigen van W. naar O. ten Z.
    U.K. meldt groen seinlicht 340 graden.
  1.18 U.S. meldt vliegtuigen van W. naar O. over de stad.
  1.19 U.K.: vliegtuigen van W. naar O.
  1.22 U.S.: meerdere vliegtuigen van W. naar O. over de stad.
  1.25 U.K.: 2 branden op 160 graden en 180 graden.
  1.26 U.S.: lichtgloed op 156 graden.
  1.28 U.K.: vliegtuigen van W. naar O.
    U.S.: vliegtuigen van W. naar O. ten N.
  1.29 U.S.: veel lichtkogels op 160 graden.
  1.30 U.K.: lichtkogels op 130 graden.
  1.31 U.S.: meerdere vliegtuigen van W. naar O. ten N.
  1.35 U.S.: vliegtuig cirkelt boven de centrale
    en luchtgevecht boven den post.
  1.38 U.S.: tros lichtkogels op 135 graden.  
  1.39 U.K.: lichtkogels op 135 graden.
    U.K.: vermoedelijk brand op 170 graden en 190 graden.
    U.S.: lichtkogel op 175 graden.
    U.K.: explosies in zuidelijke richting veraf.
  1.40 U.S.: meerdere vliegtuigen van W. naar O. over de stad.
  1.55 U.S.: voortdurend vliegtuigen van W. naar O. over de stad.
  1.59 U.K.: brand op 210 graden.
  1.59 U.S.: brand op 196 graden.
  2.00 U.K.: brand op 255 graden.
  2.03 U.K.: bominslag en vliegtuig neergestort op 252 graden.
    U.S.: bominslag op 290 graden.
    HLBD kennisgegeven en opdracht tot luchtalarm ontvangen.
  6.00 Van piket Hazenk.weg rukt brandweerploeg in.
  7.45 Personeel morgendienst present.
  8.00 Dienst en sleutels overgegeven.


De meldingen van een bominslag om 2.03 uur moeten de bom op Hees betreffen, want ik herinner me dat de klok van de Hese kerk was blijven stilstaan op 2 uur. Van het neerstorten van een vliegtuig is me echter niets bekend. Wel is er in Hees op hetzelfde tijdstip nog een tweede bom gevallen, namelijk op een stuk bouwland aan de Kerkstraat, ongeveer op de plaats waar nu het Blauw-Wit-veld ligt. In volgende hoofdstukken komt die tweede bom nog meerdere keren ter sprake.

Bommen op Hees

Afb. 11 : De puinhoop op de plaats waar de bom viel.

Het huis in het midden is Villa Edith met huisnummer 77. Het huis rechts – gedeeltelijk zichtbaar – had huisnummer 79, tegenwoordig 81.

Bommen op Hees

Afb. 12 :   Woning van de familie de Hartog, Dorpsstraat 83, omstreeks 1935. In de ingang mevr. de Hartog.

Bommen op Hees

Afb. 13 :   En zó zag het huis eruit na de bominslag; de voorgevel was totaal weggeslagen.