Aan de Dennenstraat in Nijmegen staat een katholieke kerk die wegens haar bijzondere bouw  en haar fraaie gebrandschilderde ramen sinds 1974 op de lijst van Rijksmonumenten staat. Het is de kerk van de "Parochie Neerbosch". Die parochie werd in 1673 gesticht en bestreek de toenmalige dorpen Hatert, Hees en Neerbosch. De inwoners van die dorpen waren voor het merendeel katholiek. De doop- en trouwboeken van die parochie vanaf 1673 zijn praktisch volledig bewaard gebleven.

In het doopboek van 1792-1811, het laatste boek dus vóór de Burgerlijke Stand, heeft de pastoor enkele bijzondere aantekeningen gemaakt. De originele tekst is in het Latijn, maar hier geven we enkel de vertaling. Die doet hier en daar misschien wat gewrongen aan doordat we de oorspronkelijke tekst zo getrouw mogelijk hebben gevolgd.